Konstruksjoner


Vi monterer og produserer tekniske konstruksjoner og trykkbeholdere til industrielle og private formål. Våre stålarbeidere har bred erfaring både med prefabrikkering og montering ute på prosjekter. Vi har produsert stålkonstruksjoner som kan fraktes langs vei i de fleste dimensjoner, samt bistand ved montering av disse.

Noen eksempler på konstruksjoner vi har laget:

  • Rørbukker i karbonstål og rustfritt/syrefast
  • Fagverk i karbonstål og rustfritt/syrefast
  • Skid systemer
  • Tank og tankfundament
  • Trapper, repò og leidere
  • Gangbaner
Image