Industrirørlegging


Vi monterer tekniske rørsystem for Profesjonelle aktører!

Rør & Sveiseservice AS prefabrikkerer og monterer tekniske rørsystem etter oppdragsgivers ønske. Vi har mange års erfaring i feltet, og våre ansatte er meget løsningsorienterte. Ved å benytte seg av prefabrikkerte løsninger, forkorter man både produksjonstiden og Installasjonen. Vi arbeider både fra eget lokale og ute hos oppdragsgiver.

En industriørlegger sitt arbeid er en viktig del av industrien, og det er liten tvil om at industri og næring hadde stått stille om ikke arbeidet blir utført på en hensiktsmessig god måte. Vi er opptatt av kvalitet over hele linjen!

Noen eksempler på anlegg vi utfører arbeid på:

  • Fjernvarme
  • Prosessindustri
  • Kjøle/varmeanlegg
  • Renseanlegg
  • Vannkraft
  • Damp og kondensat
Image